Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Skolens undervisning

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Undervisningen på privatskolerne

  De frie skoler kan frit vælge undervisningens indhold og metode. Skolen skal dog godtgøre, at eleverne får en undervisning, der står mål med folkeskolens.

  At ”stå mål med” betyder, at elever, der forlader 9. klasse efter at have gået på en af vores skoler, må have fået en uddannelse, der giver dem de samme muligheder, som hvis de havde valgt en anden skoleform. Undervisningen skal give dem de samme muligheder for at erhverve sig viden og færdigheder, og den enkelte elev skal have samme mulighed, som alle andre unge for at gå videre på en ungdomsuddannelse, fx gymnasiet.

  Vores skoler kan vælge at benævne fagene anderledes og lade de faglige mål indgå i anderledes kombinationer og forløb, men der stilles krav om faglige discipliner og slutmål inden for det humanistiske, det praktisk / musiske og det naturvidenskabelige område. Men disse krav kan opfyldes i overensstemmelse med skolens overbevisning og ønske om tilrettelæggelse af undervisningen.

  Den enkelte privatskole vælger altså selv fagenes form, omfang og tilrettelæggelse og kan, hvis det ønskes, fravælge at undervise i fag og emner, hvis det strider imod skolens værdigrundlag.

  Mange skoler tilbyder med udgangspunkt i skolens værdigrundlag anderledes fag, fx ”Medborgerskab”, særlige musisk-kreative fag, selvdefinerede eller nye fag som "Krop og stemme", ”Astronomi” eller ”Kinesisk”. Ganske mange private skoler vælger at begynde undervisningen i visse fag tidligt, fx engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5. klassetrin.

  En fri grundskole skal sikre, at der er en helt klar sammenhæng mellem den undervisning, der foregår på skolen hver dag, og de mål og planer, skolen har for undervisningen. Skolens praksis skal altså hænge tæt sammen med skolens mål og planer.

  En fri grundskole kan vælge at følge Fælles Mål. Det betyder, at den adopterer folkeskolens fagopdeling og faglige progression, og man skal, fx ved at kigge på skolens skema, kunne genkende de samme fag på samme klassetrin som i folkeskolen. Alternativt skal skolen sørge for, at den har beskrevet egne undervisningsmål for de fag, hvor den ikke følger Fælles Mål. Det er naturligvis nødvendigt, når skolen har fag, der slet ikke findes i folkeskolens fagmål.

  Den frie skoles slutmål skal kunne sammenlignes med folkeskolens slutmål, og man skal kunne finde de samme kundskabs- og færdighedsområder begge steder. Der stilles desuden krav om specifikke planer (delmål) for fagene dansk, regning / matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik / kemi. I tillæg til dette, skal der udarbejdes undervisningsplaner, der gør det sandsynligt, at skolens undervisning både agter at lede og faktisk fører mod de endelige mål.